четверг, 25 октября 2012 г.

Кременчуччина - козацький край в українській історичній науці

Кременчуччина - козацький край в українській історичній науці


Автор: Терещенко Володимир Володимирович 
В умовах розбудови незалежної української держави і пов’язаних з нею процесів пробудження національної свідомості та духовного відродження українського народу особливого значення набуває дбайливе ставлення до історико-культурної спадщини.
Останнім часом науковці досить часто звертаються до історії козацтва, адже цей суспільний стан є уособленням кращих рис українського народу. Проте, бракує краєзнавчих досліджень з названої проблематики по окремих регіонах, зокрема Кременчука та його околиць, що безпосередньо пов’язані з розвитком козацтва. 
Мета названої статті - проаналізувати наукові праці українських вчених, які присвячені історії нашого краю XVI-XVIII століть
Джерельною базою дослідження слугують твори українських істориків, як дореволюційних так і сучасних.
В історіографічній спадщині можна виділити загальні праці з історії козацтва, в яких містяться згадки про наш регіон, а також краєзнавчі дослідження з минулого Кременчуччини. До перших належать, насамперед, твори  Дмитра Яворницького та Михайла Грушевського. Перший був автором фундаментального тритомного наративу «Історія запорозьких козаків», у якому відображено побут та життя козаків з кінця XV до першої третини XVIII століття. В ній неодноразово згадуються події, пов’язані з нашим краєм [1].
У процесі його дослідження було з’ясовано, що перша згадка про козаків відноситься до 1489 року. Зокрема, в літописі йшлося про те, що польське військо на чолі з королевичем Яном Ольбрахтом, майбутнім правителем Польсько-Литовської держави, змогло просуватися степом лише завдяки козакам [1]. А от Йоган Мюллер у 1648 році у своїй історичній дисертації про козаків заявляв: «Найранішу згадку про козаків ми відносимо до 1206 року, коли незліченні маси татар вдерлися на Україну». Отже, і досі достеменно невідомо, коли ж з’явилася перша згадка про козаків. Така ж ситуація виникає і з датою заснування Кременчука.
Батько української історичної науки Михайло Грушевський присвятив козаччині майже половину своєї фундаментальної праці «Історія України – Руси» (7-10 томи). Окремий підрозділ його сьомого тому розкриває події, пов’язані з Куруківською битвою 1625 року, яка відбулася в районі нинішнього Крюкова [2].
 Варто зазначити, що одним з перших козацький період в історії Кременчуччини досліджував Федір Ніколайчик. Він був учнем відомого українського історика В. Антоновича. Після закінчення університету Ф. Ніколайчик працював викладачем у Кременчуцькій жіночій гімназії. В 1891 році в Петербурзі з’явилася його праця «Город Кременчук. Исторический очерк». Вона охоплює період від заснування міста до кінця XIX століття. Окремий розділ «Гетманский период», відображає історію міста, починаючи з другої половини XVII до середини XVIII століть [3].


пятница, 5 октября 2012 г.

История общин старообрядцев в Кременчуге

История общин старообрядцев в Кременчуге


Автор: Коваленко Елена Владимировна                                                                              
Древнеправославное христианство, более известное как старообрядчество, зародилось в России в середине XVII в.  Причиной его появления стал раскол, возникший в Русской православной церкви в результате реформы патриарха Никона. Противники этой реформы, в результате преследования, вынуждены были переселяться в отдаленные районы государства или за ее пределы, в том числе и в Украину. Сначала они селились в северо-восточном регионе, а в XVIII в. стали продвигаться на Правобережье и Юг [13].
Однако, к сожалению, сегодня мы не имеем более-менее комплексного исследования, посвященного проблемам существования этой концессии на территории нашего края. Его наличие, возможно, помогла бы решать современные проблемы межконфессиональных отношений в регионе.
Правда, отдельные аспекты этой темы исследовались историками прошлого. До нас дошли две такие работы. Наиболее обстоятельным из них является работа известного полтавского краеведа конца XIX - нач. XX века И.Ф.Павловским [1]. Она состоит из трех разделов, в которых автор раскрывает обстоятельства поселения староверов в г.Кременчуге, указывает их количество, рассказывает об устройстве молитвенных домов и т.п. В центре внимания автора - меры государственной власти в период правления Николая I по обращению кременчугских староверов на единоверие. Главная ценность этого исследования состоит в том, что источниками для его написания были безвозвратно потеряны для нас архивные документы Полтавского губернского правления.
Вторая работа - «раскольнической патриарх в Полтаве» [11], написанная православным епископом Феодосием. Посвящена она жизни и деятельности одного из известных лидеров старообрядчества Семена Ковылина, который последние годы своей жизни (1854-1859 гг) был узником Полтавского Крестовоздвиженского монастыря.
Отсутствие архивных документов по данной проблеме, утраченных в годы Второй мировой войны, к сожалению, значительно затрудняет его исследования.
Появление старообрядцев на Полтавщине значительной степени связана со строительством в 1731-1733 гг. так называемой «украинской линии», предназначенной для защиты южных границ Российской империи от турецко-татарской опасности. По свидетельству Е.Барсова, в архиве известного украинского историка М.Маркевича сохранилось представление председателя «Правление гетманского правительства» князя О.Шаховського, датированное 20 июня 1735. В нем царский чиновник сообщал об отводе у этого укрепления земель для расселения староверов. Именно в то время, по свидетельству Л. Падалка, и возникли в Константиноградском уезде такие населенные пункты, как Берестовенька, Залинейное, Песчанка, Русский Орчик и Староверовка. Значительную часть их обитателей составляли так называемые «раскольники» [14].


пятница, 28 сентября 2012 г.

Л.И.Евселевский с дочкой Алисой на Днепре - фото 1000

Л.И.Евселевский с дочкой Алисой на Днепре - фото 1000


Выкладываю к Дню города Кременчуга 2012 1000-е фото на сайте.
Лев Исаакович Евселевский с дочкой Алисой на Днепре. Для многих он учитель, педагог, историк, ученый, краевед. Но в первую очередь он Кременчужанин. Книги и работы Льва Исааковича меня и других краеведов Кременчуга подтолкнули в свое время к изучению истории города. 
Фото прислала Алиса Евселевская
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ КРЕМЕНЧУГА
Поздравляем с Днем Кременчуга
 Кременчугу - 441 год!!!
Дорогие Кременчужане. Поздравляем Вас с очередным Днем рождения нашего любимого города Кременчуга. Желаем Вам и нашему городу - процветания, благополучия, спокойствия, мирного неба и радости. Пусть наш любимый Кременчуг и дальше строится, развивается, крепнет материально и духовно на радость всем Кременчужанам.
С Днем Рождения любимый город Кременчуг!!!вторник, 25 сентября 2012 г.

пятница, 14 сентября 2012 г.

Кременчугский колхозный базар 1941-1945 гг. Воспоминания.

Кременчугский колхозный базар 1941-1945 гг. Воспоминания.

Автор: Потапенко Петр Сергеевич
Вопрос на засыпку: какое в городе значимое, самое интересное, характерное место? Как по мне, здесь можно и не думать: это место - базар.
Перед войной наш базар занимал большой участок земли, которая была обозначена на планах XIX в. как «Александровская Базарная площадь г. Кременчуг». Базар упирался своими боками в целые кварталы улиц, которые его окружали: Пролетарская - Запад; Первомайская - южная сторона(бывшая Александровская улица, от которой название рынка), Шевченко - восточную сторону иСвердлова - северная сторона. Базар имел, как и сейчас, почти квадратную форму. Все стороны квадрата были застроены деревянными ларьками, киосками, скамейками, магазинами и т.п. По углам этого квадрата, как и сейчас, были вход-выход с калитками. Главный вход располагался на углу улиц Первомайской и Шевченко. Здесь находились широкие ворота, в которые можно было заехать подводой или машиной, и две калитки. Все из дерева: ворота, над ними верх аркоподобной формы, прозрачно фигурного фасона из квадратных рельсов. На арочной дуге спереди была надпись«Колхозный базар», по бокам прибиты красные флажки и еще что-то подобное. Позже вход и ворота перерабатывались, однако тоже были из дерева.
Почему так пишу подробно о базаре? Потому что это уже история. В памяти еще теплится история довоенной жизни, оккупационный и послевоенный периоды после освобождения от фашистских захватчиков. Пишу для поколений нашей молодежи - им будет интересно знать о кременчугском базарном водовороте жизни.
Вдоль улицы Первомайской шли лавки с товарами для домашних работ и жилья: кровати (тогда их называли кровати, с ударением на «о»), столы, зеркала, посуда, краски, гвозди - все в дом и для дома.
В базаре, напротив этих магазинов, вдоль на расстоянии полтора-два метра друг от друга стояли в ряд колхозные крестьянские телеги  с осенними дарами колхозных полей и трудовых рук частных огородников. Снаружи базара, на этом углу у входных ворот продавали напитки, например, газированную чистую воду - по копейке за стакан, а газированную с красным сиропом - по 3 копейки, морс - где-то копеек по пять. Мороженое здесь при тебе и формировали: клали в металлический стаканчик, снизу и сверху помещали вафельные кружочки. Затем поршневым устройством выталкивали толстенькое, круглое, с вафельными боками мороженое. Помню два вида такого мороженого. Меньшее в диаметре стоило 15 копеек, большее - 20 копеек. Рядом некий грек постоянно продавал сладость разную, очень вкусную халву. Еще помню, здесь продавали детские металлические игрушки, например бабочки на колесиках с длинными деревянными ручками. Такую игрушку можно было вволю катать и бабочка во время движения все время размахивал крыльями. Были здесь заводные тракторы, пароходы, пистолеты (разные по форме, с пистонами). Очень громко стреляли белые «филины» с глиняными пулями с серой.пятница, 31 августа 2012 г.

Гайдыл Павел Алексеевич

Гайдыл Павел Алексеевич


Родился в селе Кустово-Суходолка Машивского района Полтавской области. Окончил Великосороченскую учительскую семинарию в 1917 году. Работал сельским учителем. В 1924 году закончил Полтавский институт народного образования.
Работал учителем в г. Крюков-на-Днепре (Железнодорожная школа №33, школа №5). Добровольно пошёл в дивизию Народного ополчение Кременчуга. Воевал с фашистами на Деевской горе. Погиб на фронте 11 марта 1945 года. Похоронен на хозяйственном дворе Цегльхайм (Восточная Пруссия).
Книга Вечной памяти "Подвиг Кременчужан безсмертен" - Автор Шатков Ю.П., том 15, стр. 20
Источник: Книга "Живи, Память" - 5 том 
Музей истории КВСЗ


среда, 29 августа 2012 г.

Л.И. Евселевский - Воспоминания о школьных годах (1935-1941)

Л.И. Евселевский - Воспоминания о школьных годах (1935-1941)


Мне было 7 лет, когда в июне 1935 года моя старшая сестра Роня, отвела меня в  школу № 9, где она училась. До 1935 года детей принимали в школу в подготовительные классы с 7 лет. В 1935 годуподготовительные классы ликвидировали, а в 1-й класс брали с 8 лет.  Сестра стала упрашивать, что бы меня взяли в 1-й класс. Устроили мне небольшой экзамен. Считать я уже умел до ста, складывать и отнимать. Знал алфавит и слабо, но читал.  После этого собеседования меня записали в 1-й класс. 
С нетерпением я ждал 1 сентября. Вот этот день пришел. Я ученик 1 –го класса «Б». Первой моей учительницей была Елена Ивановна Кравец. Она была молодая, добрая и очень терпеливая. Не помню, чтобы она хоть раз закричала на нас шалунов и непосед. Класс был интернациональный: украинцы, евреи, русские, поляки, греки, даже один фин. Преподавание шло на украинском языке. Многие его не знали и не понимали. Постепенно все заговорили и даже на переменах общались на украинском языке.  Я часто вспоминаю мою первую учительницу. Она носила синюю юбку, белую кофточку, всегда была с располагающей улыбкой, добрая, чуткая и внимательная. 
Елена Ивановна была нашим руководителем и в 5-ом классе. Очевидно она закончила заочно литературный факультет учительского института. В 5-ом классе она преподавала нам украинский язык и литературу. Елена Ивановна привила нам свою любовь к украинскому языку. Помню как она читала стихи и рассказы Т.Г.Шевченко. Класс плакал, и девчонки, и мальчишки, когда она читала обращение к сестрам:
А сестри! сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії,
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!
После уроков мы всем классом ходили в пионерский сад. Готовили концерты, читали стихи, пели. Красиво пела Нина Величай. Став пионерами, мы дежурили на избирательном участке. К городскому смотру художественной самодеятельности я выучил на память речь Лебедева-Кумача на первой сессии Верховного Совета СССР. В стихах полная страница газеты «Правда».  Смотр проходил во Дворце Пионеров. Я ни разу не сбился.  Но вот сейчас, много лет спустя думаю, как ребята в зале это выдержали. Успех был. Учащийся 4 –го класса занял 2-е место в городском смотре художественной самодеятельности. Мне вручили диплом литературного чтеца II степени и подарок, фото-альбом Харьковского Дворца пионеров.


вторник, 7 августа 2012 г.

Днепр Моего Детства или Летний Отдых на Днепре конец 60х-начало 70х гг. - История Кременчуга - Исторические статьи о Кременчуге - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Днепр Моего Детства или Летний Отдых на Днепре конец 60х-начало 70х гг. - История Кременчуга - Исторические статьи о Кременчуге - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Автор: Алиса Евселевская
Посвящается маминому брату Грише.
Днепр. Красивый и неповторимый Днепр. Мое детство и юность прошли в городе Кременчуге, который расположился по обе стороны Днепра. Я всегда любила летнее время. Начинались каникулы у моей сестры, и у моих двоюродных и троюродных  братьев и сестер. Это было время семейных сборов на Днепре. Детство убежало безвозвратно. Давно нет с нами моего самого любимого дяди – дяди Гриши. Уже не поеду кататься на лодке с дядей Люсиком, не будет читать свои стихи дядя Давид. Они сражались на фронте в Великую Отечественную войну, вернулись домой с ранами на теле и в душе, но при этом любили жизнь, радовались ей и учили нас ценить, то, что мы имеем.
Днепр Моего Детства или Летний Отдых на Днепре конец 60-х-начало 70-х гг. Автор: Алиса Евселевская Посвящается маминому брату Грише. Днепр. Красивый и неповторимый Днепр. Мое детство и юность прошли в городе Кременчуге, который расположился по обе стороны Днепра. Я всегда любила летнее время. Начинались каникулы у моей сестры, и у моих двоюродных и троюродных братьев и сестер. Это было время семейных сборов на Днепре. Детство убежало безвозвратно. Давно нет с нами моего самого любимого дяди – дяди Гриши. Уже не поеду кататься на лодке с дядей Люсиком, не будет читать свои стихи дядя Давид. Они сражались на фронте в Великую Отечественную войну, вернулись домой с ранами на теле и в душе, но при этом любили жизнь, радовались ей и учили нас ценить, то, что мы имеем.
Во второй половине 60-х, начале 70-х Днепр выглядел совсем по-другому. Кременчугская ГЭС еще не превратила его в дурно пахнущее зеленное болото, на острове Фантазия свободно можно было играть в прятки, Зеленый и Дынька поражали своей красотой. Уже были залиты плодороднейшие украинские земли, скифские курганы, старинные кладбища, но в районе Кременчуга последствия еще не были так заметны. 
Алиса Евселевская -1 годПодготовка к поездке на Днепр начиналась среди недели. Родственники и друзья родителей перезванивались, выясняли, кто поедет, что будут готовить, что нужно купить и принести. У моих родителей моторной лодки не было, но у маминого родного брата – дяди Гриши и у маминого двоюродного брата – дяди Люсика были лодки. На моторных лодках можно было ездить почти до плотины. Обычно все собирались на песчаной Лодочная станция на набережнойполоске, недалеко от центральной аллеи Приднепровского парка, где тогда располагалась лодочная станция. Приносили с собой сумки с продуктами, фруктами, овощами. Игры, надувные матрасы, брезентовые подстилки, казанки для приготовления еды с началом сезона хранились в лодках. У воды собиралось много групп, поджидающих лодки. Многие спускались по лестнице с набережной, многие приходили со стороны речного вокзала. Чаще всего наша семья ехала первой лодкой. Мой папа был главным поваром. К приезду остальных мы собирали сухие ветки, разжигали костер и папа начинал варить уху и пшенную кашу. Иногда, мне очень везло – дядя Гриша брал меня рано утром с собой на рыбалку. Он научил меня, как ловить рыбу на удочку, на спиннинг, какую приманку лучше использовать для какой рыбы. Дядя Гриша знал места, где рыба хорошо клевала. Мы ездили в гадки, где не было сильного течения. Вода была чистой и прозрачной. Можно было сосчитать мальков резвящихся у лодки. Маленькие рыбки мы всегда отпускали. Радовались, когда попадался судак, лещ, щука. Без улова мы не возвращались. Иногда рыбы хватало только на уху, а когда был хорош улов варили уху и запекали рыбу в углях. Воду для варки ухи, каши с собой не брали. Отплывали чуть подальше от берега и зачерпывали Днепровую воду в казанки. Квас, ситро и другие напитки, которые привозили с собой в бутылках, закапывали по горлышко в песок у самой воды. Они до вечера оставались прохладными и освежающими.
Больше всего я любила загорать на носу лодки. Лодку ставили на якорь недалеко от берега. Небольшие волны слегка покачивали, навеваяРечной вокзал в Кременчуге легкую дремоту. Мы знали расписание теплоходов на подъемных крыльях и ждали когда Ракета или Метеор пройдут мимо и можно будет покачаться на больших волнах. Время от времени проходили тягачи, которых называли «утюги». Они мне напоминали бабушкин старый утюг, который она почему-то хранила, но никогда им не пользовалась. Каждые полчаса от речного вокзала на Зеленый остров и обратно отправлялись «лапти» с отдыхающими. Баржи с грузами ходили вверх и вниз по-течению весь навигационный период. Они шли медленно и неторопливо. Если баржи были открытые, то можно было рассмотреть, что на них перевозилось. Можно было рассмотреть контейнеры, какие-то  механизмы. Начиная с середины июля вверх по Днепру направлялись баржи с арбузами из Херсона. Иногда взрослые подруливали на лодке к барже и меняли бутылку водки на арбузы. Это были самые вкусные арбузы, что я ела. Огромные, зеленные, полосатые, со светлым пятнышком на макушке и маленьким закрученным хвостиком они как бы говорили - съешь меня. Когда их разрезали, раздавался хруст и показывалась ярко красная, сочная, сахаристая мякоть. Сок стекал по-подборотку, рукам, одежде. Когда зубы впивались в арбузную скибку, сладкий нектар заполнял весь рот. Устраивали соревнование – кто дальше выплюнет косточки.

среда, 1 августа 2012 г.

Остров «Фантазия». Кременчуг 1953 год - фото 987 - Кременчуг 1943 - 1960 года - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Остров «Фантазия». Кременчуг 1953 год - фото 987 - Кременчуг 1943 - 1960 года - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Фото: Олег Гориславский из личного архива
Расположение фото на карте Кременчуга
Окраины Кременчуга

Трибуна на площади Революции. Кременчуг 1953 год - фото 986 - Кременчуг 1943 - 1960 года - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Трибуна на площади Революции. Кременчуг 1953 год - фото 986 - Кременчуг 1943 - 1960 года - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Фото: Олег Гориславский из личного архива
Расположение фото на карте Кременчуга
Окраины Кременчуга

понедельник, 23 июля 2012 г.

Воспоминания о старом Кременчуге - История Кременчуга - Исторические статьи о Кременчуге - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Воспоминания о старом Кременчуге - История Кременчуга - Исторические статьи о Кременчуге - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Автор: Артозей Дмитрий Анатольевич
Воспоминания о старом Кременчуге Антонины Ивановны Рындиной (Ламтевой) (Записано со слов её внучки)
Обожая Кременчуг, его историю и все с ней связанное, втягивая как пылесос любое интересное упоминание, фото, книгу, в общении с другом семьи случайно наткнулся на ответ по поводу неизвестного, но очень старого здания: «Моя бабушка рассказывала, что сюда она в церковно-приходскую школу ходила. Напротив в здании еще пекарня была, и когда у них не получалась выпечка, они её детям в школе раздавали». Речь шла об одноэтажном кирпичном здании между домом«кондитера Силаева» и бывшим Домом офицеров, а ныне ТРК «Европа». (Сейчас это перекресток Квартальной и Октябрьской улиц, до революции перекресток Преображенской и Петровской – иллюстрация 1).
В голове начали складываться кусочки мозаики: на этом месте стояла Спасо-Преображенская церковь – понятно, откуда церковно-приходская школа и, следовательно, в доме кондитера Силаева просто должна была находиться пекарня! 
Появилось огромное желание больше пообщаться на тему старого Кременчуга, вспомнить 40-летней давности рассказы бабушки своей внучке о событиях начала и середины прошлого века, донести их современным почитателям родного города, сохранить, дополнить недостающие кусочки исторической мозаики. 
Антонина Ивановна Ламтева родилась в 1909 г. Всего в семье родилось 12 детей, но до зрелого возраста дожили пятеро. 
Одно время снимали комнату в сохранившемся здании по улице Воровского, 46 (по карте 1901 г. либо переулок Безымянный, либо Старообрядческий, иллюстрация 2), этаж, мне казалось, первый. 
Запомнилось, как отец привез телегу мелких арбузов и ими выложили весь коридор. Арбузы лежали несколько месяцев, пока их не съели. Мясо было не часто, в большинстве своем по праздникам. 
Про Городской сад. Был огражден забором, за которым прогуливались дамы в хороших платьях, с зонтиками. Вход был платным и простых людей не пускали.
Испорченный цыганенок. Приютили цыганку на сносях. Родила мальчика. Его обмыли, запеленали. Когда пришел  отец младенца, то возмутился. По цыганскому обычаю нужно было в снегу вывалять – выживает сильнейший. Бабушка была маленькой, но еще помнит. 
Сенная площадь. На ней часто размещались приезжие циркачи, показывали редких животных. Громко кричали зазывалы. Запомнилось: «Крокодил, крокодил, от головы до хвоста –  три метра, от хвоста до головы – пять», т.е. довольно незамысловато-грубоватые. 
Потом переехали на Занасыпь (разделения на первый-третий не было), дома заканчивались до дороги, идущей на авторынок. До Днепра – довольно далеко – тянулись песчаные бугры, называли их кучугурами (как определение территории). За дорогой на авторынок (теперешний) – бойня, крепкие мужчины, которые били скот, назывались  бойцами. Там же протекала речка Кривая Руда, неширокая, но достаточно глубокая. Бабушка в ней в детстве чуть не утонула (купались в реке в основном дети).

воскресенье, 15 июля 2012 г.

Разрушенный мост. Кременчуг 1941 год - фото 985 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Разрушенный мост. Кременчуг 1941 год - фото 985 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Немецкое фото
Расположение фото на карте Кременчуга
Окраины Кременчуга

Немецкая переправа. Кременчуг 1941 год - фото 984 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Немецкая переправа. Кременчуг 1941 год - фото 984 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Немецкое фото
Расположение фото на карте Кременчуга
Окраины Кременчуга

Котлик К.Р. 1 секр. Кременчугского горкома - Кременчужане до войны 1941-1945 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Котлик К.Р. 1 секр. Кременчугского горкома - Кременчужане до войны 1941-1945 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


9 августа 1941 г. бежал из города вместе с нач. милиции, нач. НКВД и 2 секр. Полтавского обкома.
Только через месяц немцы вошли в Кременчуг
Источник: Фото с сайта «Телеграф»
Окраины Кременчуга

А.Е.ЗАЙЦЕВ. Кременчуг, июль 1919 г. - фото 982 - Фото Кременчужан и людей связанных с историей города - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

А.Е.ЗАЙЦЕВ. Кременчуг, июль 1919 г. - фото 982 - Фото Кременчужан и людей связанных с историей города - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


КОМАНДИР БРОНЕПОЕЗДА "ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ"
Источник: http://sammler.ru/index.php?showtopic=83044
Окраины Кременчуга

среда, 11 июля 2012 г.

Немецкие техника на переправе. Кременчуг - фото 980 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Немецкие техника на переправе. Кременчуг - фото 980 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Немецкое фото
Подпись на немецком: 4 x Fotos orig. Krementschug Ubergang 125. Inf.-Div.
Окраины Кременчуга

Разрушенный Кременчуг. 1941 год - фото 981 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Разрушенный Кременчуг. 1941 год - фото 981 - Кременчуг 1941 - 1942 годов - Фотографии и видео Кременчуга - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга


Немецкое фото
Подпись на немецком: 4 x Fotos original Krementschug Bunker etc. 1941
Окраины Кременчуга

понедельник, 9 июля 2012 г.

Послевоенное образование Кременчуга - История Кременчуга - Исторические статьи о Кременчуге - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Послевоенное образование Кременчуга - История Кременчуга - Исторические статьи о Кременчуге - Окраины Кременчуга - История и фотографии Кременчуга

Послевоенное образование Кременчуга

Послевоенное образование Кременчуга
Автор статьи: Пугасей Юлия Александровна
Поступательное развитие общества обеспечивается государствами, в которых созданы, поддерживаются и постоянно совершенствуются наиболее эффективные образовательные системы.Сфера образования - решающий фактор экономического и социального роста государства.
Полученная украинским народом в 1991 году независимость породила надежды педагогической общественности на реформирование системы образования в Украине на основе создания национальной модели, в которой бы были учтены и многовековой опыт народа, и современные технологии.
На пути реализации идей и взглядов по основным направлениям развития современной системы образования взгляд в историю целесообразен для избежания ошибок, выявления достижений и инновационного потенциала.
Именно поэтому исследование истории развития образования как в государстве в целом, так и в отдельных регионах приобретают актуальность.
История народного образования города Кременчуга насчитывает более 250 лет.
В ее развитии, исходя из особенностей социально-экономического развития города и специфики деятельности системы народного образования, можно выделить следующие этапы:
1. - Дооктябрьский (до 1917 года);
2. - советский (1917-1991 гг)
3. - независимой Украины (с 1991 года).
К сожалению, история образования Кременчуга на протяжении всего периода развития Кременчугского краеведения традиционно остается вне поля зрения исследователей. Даже за последние два десятилетия, которые вообще стали подъемом краеведения, получилось лишь несколько работ, связанных с образовательной историей. При этом никакой попытки создания обобщающего труда по истории кременчугского образования не только в целом, а хотя бы в пределах какого-то периода зафиксировано не было.
Полную статью читайте на сайте Окраины Кременчуга